בדרום השרון נוסעים בטוח:

בדרום השרון נוסעים בטוח

כללי התנהגות בעת העלייה להסעה:

 • יש לעלות אך ורק מהדלת הקדמית.
 • ילד שחוזר לישוב אחר, עליו לרשום עצמו במזכירות.
 • יש לעמוד ולחכות לאוטובוס בצורה מסודרת/לשבת על ספסל. יש לעמוד על המדרכה במרחק סביר מן האוטובוס, מאחורי מעקה בטיחות באם קיים.
 • אין להתקרב לאוטובוס לפני עצירתו ופתיחת הדלת. אין לדחוף תלמידים בעת העלייה לאוטובוס.
 • יש להגיע לתחנה 5 דקות לפני זמן יציאת ההסעה.

כללי התנהגות בעת ירידה מההסעה:

 • יש לרדת בזריזות מבלי לעכב את הנהג ומבלי לפגוע בבטיחות.
 • יש לרדת אך ורק מהדלת הקדמית.
 • אין לעמוד לפני שהאוטובוס עוצר.
 • אין לפתוח את החגורה לפני שהאוטובוס עוצר.
 • יש לרדת רק בתחנת ההסעה. אין לפנות לנהג בבקשה לרדת שלא בתחנה.

רשימת התנהגויות הפוגעות בבטיחות הנוסעים בזמן ההסעה:

 • אי חגירת חגורת הבטיחות.
 • עמידה בזמן נסיעה.
 • הליכה/קפיצה באוטובוס בזמן נסיעה. 
 • ישיבה בשלשות.
 • משיכת תשומת לב הנהג ע"י אלימות מילולית ופיזית.
 • ישיבה על הברכיים עם חגורה.
 • היתלות על מדפי האוטובוס והידיות.
 • חגירת חגורה בצורה שאינה בטיחותית.

כללי התנהגות בתחנה ההסעה ובזמן הנסיעה:

 • יש להימנע באופן מוחלט מכל אלימות מילולית או פיזית.
 • אין לדבר עם הנהג בזמן הנסיעה.
 • יש לשמור על ניקיון האוטובוס.
 • אין להשתמש בבריונות כלפי התלמידים הצעירים.
 • אין לאכול בזמן הנסיעה.
 • אין לצלם תלמיד ללא אישורו.
 • אין להאזין למוזיקה ללא אוזניות.
 • אין לגעת ברכוש האחר.
 • כל תלמיד רשאי לשבת היכן שיבחר אלא אם כן ביה"ס הגדיר אחרת.

בעת התנהגות לא הולמת מצד הנהג, יש לפנות לאחראי הסעות ביה"ס על מנת שיעביר תלונה מסודרת למחלקת תחבורה בצירוף עותק לאגף החינוך.

רשימת תגובות למקרי אלימות בהסעה:

 • בעת קבלת דיווח על התנהגות חריגה, אחראית הסעות ממלאת דו"ח אירוע. לאחר מכן מזמנת את התלמיד המעורב לשיחת בירור. בתום השיחה על הילד לחתום על הדו"ח וכן להעבירו לחתימת ההורים.
 • במידה ואותו תלמיד עובר שוב על אחד מכללי ההתנהגות המצויינים באמנה, לאחר כתיבת דו"ח אירוע, יוזמן התלמיד עם הוריו לבירור שלאחריו יוחלט על השעיה מהסעה למשך 2 ימי לימודים.
 • במידה ואותו ילד עובר על אחד מחוקי האמנה פעם נוספת, יוזמן התלמיד עם הוריו לבירור באגף החינוך. הבירור ייעשה מול הנהלת האגף ומחלקת תחבורה, בסופו תתקבל החלטה לגבי המשך נסיעתו בהסעות.
טלפונים לשעת חירום:
מחלקת תחבורה: טל' 03-9000575, אגף חינוך: טל' 03-9000682, 03-9000646
לדיווחים במייל: shiri@dsharon.org.il