כללי

להלן ומכרזים שפורסמו על ידי מ.א. דרום השרון וגופי ממשל אחרים.

למען הסר ספקות, הפרסום הנ"ל הינו על עצם קיומו של המכרז ולא פרסום של מסמכי המכרז אשר לרוב נמכרים בתשלום (ולא ניתן לגשת למכרזים אלו אלא לאחר תשלום בגין מסמכי המכרז).

לבירורים :

  1. בנושאי פרטי מכרזים, דרישות וכיוב' - למחלקה הממונה בפרטי המכרז.
     
  2. בנושאים כללים הנוגעים למכרזים במועצה בטל': 03-9000552, יפתח דיין ועדת מכרזים.
כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשה
החברה הכלכלית לפיתוח - מכרז מס' 5/2020 לתכנון, הקמה והפעלה של מרכז חדשנות בדגש על חקלאות וקיימות חיצוני 28/12/2020 28/02/2021
מכרז פומבי מס' 21/20 - בינוי ופיתוח חטיבה צומחת בצור יצחק פומבי 18/12/2020 20/01/2021
מכרז פומבי מס' 15/2020 - הזמנה למתן שירותי טיאוט וניקיון בתחומי המועצה פומבי 19/11/2020 20/01/2021
מכרז פומבי מס 16/2020 למתן שירותים משפטיים בתחום הארנונה היטלים אגרות וגביה פומבי 19/11/2020 20/01/2021
הארכת תוקפו של הסכם להפעלת קפיטריה בבית חינוך "ירקון" - מכרז פומבי מס' 15/16 פומבי 14/09/2020
הארכת תוקפו של הסכם לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור - מכרז פומבי מס' 03/15 פומבי 12/05/2020
הארכת תוקפו של הסכם להפעלת מרכז יום לקשיש בנוה ימין - מכרז פומבי מס' 13/17 פומבי 21/04/2020
הארכת תוקפו של הסכם לביצוע עבודות תחזוקת מתקני משחקים ומתקנים לפעילות גופנית נטולי השגחה בישובי המועצה- מכרז פומבי מס' 05/17 פומבי 21/04/2020

עבור לארכיון המכרזים