מתייצבים לצד העובדות והעובדים הסוציאליים בישראל


תמונה משותפת העובדים הסוציאליים במועצה

בישראל 2020 כל עובדת סוציאלית מטפלת בממוצע בכ-100 משפחות, במקביל להיעדר משאבים וסגירת מסגרות.

העובדות והעובדים הסוציאליים בישראל הם הנשים והגברים שבתקופת משבר הקורונה, המשבר החברתי והכלכלי הגדול שישראל חוותה, התייצבו בחזית למען כל האוכלוסיות הזקוקות להם, תוך עליה דרמטית במספר המשפחות הזקוקות לסיוע.

בימים אלה נאבקים העו"סים למען הצלת השירותים החברתיים בישראל ומאבקם הוא מאבקנו לשמירה על החוסן החברתי ולשם עמידה באתגרים הלאומיים עמם מתמודדת ישראל.

היום תגיע צעדת העו"סים לכנסת ואני מצטרפת לקריאה להציל את מערכת השירותים החברתיים בישראל-
להחריג שירותי הרווחה מקיצוצים רוחביים, לשפר תנאי העבודה ושכר העו"סים ולכונן תוכנית חירום להצלת שירותי הרווחה בישראל.

איתכם ואיתכן,

אושרת גני גונן
ראש המועצה
וכל עובדי והנהלת המועצה