5 ילדים טבעו בימים האחרונים בבריכות ברחבי הארץ - אל תאמרו 'לי זה לא יקרה'


אחד מהם, טבע למוות, יום לפני יום הולדתו השנתיים.

מתחילת שנת 2020 27 ילדים נהרגו בתאונות שניתן היה למנוע.
טביעה היא גורם התמותה השני בשכיחותו מהיפגעות ילדים.

אל תאמרו 'לי זה לא יקרה'.

זכרו- ילד יכול לטבוע גם במים רדודים בעומק סנטימטרים בודדים.

  • בסביבת מים לא משאירים את הילדים ללא השגחה אפילו לא לרגע
  • קובעים כל הזמן מבוגר תורן שאחראי להשגיח על הילדים במרחק נגיעה וללא הסחת דעת
  • מצופים מומלצים לשימוש אך אינם מהווים תחליף להשגחה
  • אמבטיות, דליים ובריכות מתנפחות מרוקנים מיד בתום השימוש
  •  שיעורי שחיה מומלצים החל מגיל 4, בהתאם ליכולותיו של הילד .

ילד בבריכה תמונה נושאית