הודעה אודות החלטה על הסדר תשלומים בארנונה לנכסים למגורים


החלטה על הסדר תשלומים בארנונה לנכסים למגורים

בעקבות משבר הקורונה והשלכותיו, נפגעה יכולתם הכלכלית של תושבים רבים ונוצר קושי לשאת בתשלומי חשבון הארנונה. על אף שלא התקבלה החלטת ממשלה בנושא, קידמה המועצה האזורית דרום השרון יוזמה לתמיכה וסיוע למשקי הבית הפרטיים אשר נקלעו לקשיים כספיים:

ביום כ"ג באייר תש"ף, 18.05.2020 החליטה מליאת המועצה לאפשר לתושבים שלא שילמו את תשלומי הארנונה למגורים בגין החודשים ינואר – יוני (כולל) כדלקמן:

  1.  פריסת  תשלום הארנונה למגורים בגין החודשים ינואר – יוני 2020 עד ליום 31.12.2020, בתוספת הפרשי הצמדה בלבד וללא תוספת תשלומי ריבית. זאת במקביל לתשלום חיובי הארנונה בגין חודשים יולי – דצמבר (כולל) 2020.
     
  2.  בנוסף, במטרה לאפשר לתושבים פריסה רחבה יותר של החוב שנוצר על נכסים למגורים בגין חודשים ינואר – יוני (כולל) 2020, החליטה מליאת המועצה לפנות למשרד הפנים על מנת שיבחן ויאשר פריסה של החוב כאמור, עד ל- 30.06.2021 בתוספת הפרשי הצמדה בלבד וללא ריבית פיגורים, במקביל לתשלום חיובי הארנונה השוטפים לתקופת הפריסה (7/20-6/21). 

תושבים המעוניינים בפריסת התשלומים עד לסוף שנת 2020, יגישו בקשה באמצעות טופס מקוון או בפניה אישית וזאת עד ליום 01.07.2020. תושבים שלא יעמדו בפריסת חובם, ההסדר לגביהם יבוטל, והתשלום יתבצע כמתחייב בחוק. 

לאחר קבלת אישור משרד הפנים  באשר לפריסת התשלומים עד סוף יוני 2021,  תישלח הודעה נוספת ותושב אשר ירצה לפרוס את התשלומים בגין חודשים יוני עד דצמבר יוכל להגיש בקשה מתאימה.

לחצו כאן לטופס המקוון למימוש פריסת חוב ללא תשלומי ריבית

בברכת חזרה מוצלחת לשגרה ובריאות איתנה לכולם,
 
אושרת גני גונן, ראש המועצה
וחברי מליאת המועצה