פגישת ראשי רשויות שרון ושומרון עם השרה להגנת הסביבה ח״כ תמר זנדברג


אושרת גני גונן ראש המועצה עם תמר זנדברג שרת ההגנה לסביבה

במפגש אמש (הציגו ראשי הרשויות בשרון ובשומרון חזית מאוחדת בהתנגדותם להקמת תחנות הכוח השלום וקסם וביקשו את תמיכת השרה בקידום החלטות ממשלה לביטול תחנת השלום ובבלימת תהליך התכנון של תחנת קסם.

לא יתכן שלצד הצבת יעדים נכונים וחשובים לקידום אנרגיה ירוקה, ינסו בעלי הון לקדם, ״מתחת הרדאר״ ובניגוד להחלטת הממשלה 465, מגה תחנות כוח פרטיות מונעות בגז הפוגעות בסביבה ומהוות סיכון ביטחוני ובריאותי בלב שטח מאוכלס בחצי מיליון תושבים.

אושרת גני גונן, ראש המועצה האזורית דרום השרון: ״אנו מברכים על כוונת השרה להגנת הסביבה לקדם יצור חשמל באנרגיות מתחדשות. על מדינת ישראל לעצור לחלוטין את התוכנית להקמת תחנות כוח מיושנות ומיותרות המונעות בגז בשרון, למען תושבי מדינת ישראל והדורות הבאים. אנחנו שמחים להצטרף לאינטרס הלאומי לייצור אנרגיה ירוקה ונתרום את חלקנו, בצורה ידידותית לסביבה ושאינה מהווה פגיעה אנושה בתושבים. טובת הציבור היא זו הצריכה להניע את מקבלי ההחלטות ולא אינטרסים כלכלים של בעלי ההון"

אנו מברכים על מדיניות השרה לעצור את הקמת תחנות הכוח הפוסיליות, להביא לביטול סופי ומוחלט של התכניות להקמת תחנת הכוח כפ"ס ותחנת הכוח קסם ולעודד מעבר לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות. ראשי הרשויות כולם מגויסים יחדיו למאמץ זה וכפי שסוכם ע"י השרה - הדברים יעברו בהקדם לפעילות מקצועית ומעשית.

ראשי הרשויות עם השרה זנדברג

ישיבת עבודה ראשי הרשויות עם השרה זנדברג