ישיבת מליאת המועצה מיום 03.08.21 - שידור בפייסבוק המועצה


דרום השרון - משדרים ישיר אליכם
ישיבת מליאת המועצה ליום 3.8.21

לצפייה בפייסבוק המועצה