ממ"ד במסלול הירוק במועצה האזורית דרום השרון


ממד במסלול הירוק

ממ"ד במסלול הירוק 

מתקפת הטילים שאנו חווים בימים אלו ממחישה עד כמה הנחיות פיקוד העורף הן חיוניות ומצילות חיים. מתחילת המערכה ועד כה, ניצלו חייהם של אזרחים רבים בזכות הכניסה למרחבים מוגנים ובזכות השמעות להנחיות.

אנו במועצה האזורית דרום השרון רואים חובה להקל על התמגנות התושבים לנוכח התמונות הקשות שמגיעות מכל רחבי הארץ וע"פ הנחיית ראש המועצה אושרת גני גונן, המועצה תאשר הקמת ממ"דים בתהליך מקוצר.

אושרת גני גונן ראש המועצה האזורית דרום השרון: "היקף ועוצמת הירי במערכה הנוכחית שונה ממה שחווינו בעבר ועל כן הגנה על עצמנו הכרחית להצלת חיינו ואף משפיעה על תוצאות המערכה. אנו במועצה מחויבים להקל על התושבים לבנות מרחבים מוגנים ולשם כך הנחיתי את אגף ההנדסה והועדה לתכנון ובניה לקצר את הליך האישורים בקשות למידע להיתר עבור מרחבים מוגנים בפרק זמן של עד 10 ימי עבודה ובקשה להיתר בהליך מקוצר עד 25 ימי עבודה. אני קוראת לכל תושבות והתושבים שלנו לעשות מעשה, להקים ממ"ד בהליך מקוצר, זה פשוט וזה מציל חיים."

התהליך המקוצר מתאפשר בזכות היותה של הוועדה לתכנון ובניה של המועצה האזורית דרום השרון ועדה עצמאית מיוחדת, אחת מתוך 21 רשויות שהומלצו לכך על ידי מנהל התכנון, מתוך 257 רשויות בישראל.

מהנדסת הוועדה לתכנון ובניה תמי גלס פרסמה סדר פעולות לפתיחת בקשת מידע להיתר וכל ההליך הנדרש ומדגישה שניתן להוסיף ממ"ד למבנים שבהיתר בלבד ושאין צורך באישור של מנהל מקרקעי ישראל.

למידע מפורט אודות הגשת בקשה למסלול ירוק לממ"ד

המעוניינים מוזמנים ליצור קשר עם הועדה המקומית לתכנון ובנייה  של המועצה.