מודים למלגאי דרום השרון עד הבית


השבוע יצאו מלגאי מרכז הצעירים שלנו לחלק שי למלגאי המועצה בשנה החולפת.