קול קורא למיזמים קהילתיים בנושאי סביבה


קול קורק למיזמים קהילתיים בנושאי סביבה

דרום השרון והמשרד להגנת הסביבה מגשימים איתכם חלום:
קול קורא

המועצה האזורית קוראת לכם להגיש הצעות למיזמים המשלבים סביבה, קיימות וקהילה.

הזוכים במיזם יבחרו על ידי ועדה בראשותה של ליטל רהב- סגנית ראש המועצה, נציגי היחידה הסביבתית והמשרד להגנת הסביבה. 2 פרויקטים זוכים, מימון מועצה עד 10,000 ש"ח לפרויקט.

מפגש שאלות ותשובות יערך ביום ראשון 11.4.21 בשעה 16:00 באמצעות תוכנת הזום, רישום דרך מוקד 106.

לפרטים והרשמה למיזם

את המועמדות יש להגיש לא יאוחר מיום 01/05/2021 בשעה 12:00.