עצמאים במגפיים - יוצאים לשיפוצים


הודעה למשתתפי מפגשי עצמאים במגפיים

המפגשים מבוטלים עד סוף שנת 2021 - נחזור בגרסה משופרת בקרוב.

ביטול מפגשי עצמאיים במגפיים מודעה גרפית