חג פורים שמח ובטוח - שומרים על כללי הזהירות


חג פורים שמח ובטוח תמונה נושאית

לידיעתכם,

בכל שנה במסגרת חגיגות פורים, ילדים ובני נוער רבים נפגעים משימוש באופן מסוכן בנפצים ושאר חומרים נלווים ברחוב, במוסדות חינוך ובמסגרות לא פורמאליות. על מנת שכולנו נהנה מחג פורים שמח ובטוח עלינו לנקוט באמצעי זהירות במטרה לשמור על ביטחוננו.

שימו לב!

החוק קובע כי כל המחזיק או מפיץ צעצועים מסוכנים, תרסיסי שלג, נפצים, ושאר חומרי נפץ אחרים יקנס ויוחרם ציודו. השיטור המשולב והמשטרה יאכפו בחומרה כל שימוש והפצת המוצרים והצעצועים המסוכנים. יערכו סיורים במרחב הציבורי ובמוסדות חינוך למניעת הפצת צעצועים מסוכנים או שימוש בתרסיסים למיניהם.

אנו במועצה מבקשים אתכם לקחת אחריות ולנהוג לפי כל כללי הזהירות.

פורים שמח!