ועדת ההיגוי של תוכנית להב"ה דנה בנושא משבר הקורונה והשפעותיו על בני הנוער


ועדת ההיגוי של תוכנית להב"ה – עלייה בהתנהגויות סיכוניות בקרב הנוער

ביום חמישי האחרון התקיימה וועדת היגוי של תכנית להב"ה בנושא משבר הקורונה והשפעותיו על בני הנוער. הוועדה התמקדה בנושא השפעתו של משבר הקורונה על הנוער וציינה כי בתקופה זו מתגברות רגשות ותחושות החרדה, הבדידות, וכי הנוער סובל משעמום ומתסכול. דובר כי רגשות אלו מובילים להתנהגויות סיכוניות כמו עלייה בשימוש בחומרים ממכרים. 

את הוועדה הובילו עו"ס ורכזת להב"ה והשתתפו בה מנהלות ונציגים מאגפי המועצה השונים, מנהלות ויועצות בשתי הספר השש שנתיים, השירות הפסיכולוג ונציגי מפקחות חינוך ורווחה. 

במהלך הוועדה, הציג הקרימינולוג תמיר ליאון את המחקר שערך לאחרונה בנושא התנהגויות נוכח הקורונה. תמיר אף הציע מספר כלים להתמודדות עם אותן התנהגויות כדוגמת הסברה, פעילויות מניעה, שמירה על סדר יום קבוע, הידוק הדיווח בין הגורמים השונים ועוד. בוועדה הוצגה גם תכנית פעילות מותאמת לזמן הקורונה.

תכנית להב"ה (למען הנוער בסיכון במגזר הכפרי) הינה תכנית בין-משרדית בה שותפים אגף החינוך והאגף לשירותים חברתיים שמטרתה פיתוח ותכלול מענים מותאמים לנוער בסיכון כך שהם ימשיכו להוות חלק בלתי נפרד מהקהילה אליה הם משתייכים. הוועדה מתכנסת פעמיים בשנה כאשר הנושא נבחר על פי צורך שעולה מהשטח.

פעילות להב"ה כוללת: ליווי פרטני, קבוצות תהליכיות, ליווי אנשי צוות הפעילים בשטח מול בני הנוער ועוד.

מפגש ועדת היגוי תכנית להבה
 בתמונה: מפגש ועדת ההיגוי של תוכנית להב"ה