אז איך תרצו את גן השעשועים שלכם? המשרד להגנת הסביבה מציין היום את יום הניקיון הלאומי


אז איך תרצו את גן השעשועים שלכם - תמונה של גן עם אשפה לצד גן נקי

אז איך תרצו את גן השעשועים שלכם?
המשרד להגנת הסביבה  מציין היום את יום הניקיון הלאומי

אז שימו  לב ויחד נשמור על דרום השרון נקיה.
מבצעי הניקיון שתוכננו באתרי הטבע שלנו במועצה נדחו עקב מגבלות הקורונה, על מועד חדש תבוא הודעה.

דרום השרון - שומרים על הירוק של כולנו.