עובדים בכביש: עדכון לתושבי ניר אליהו והסביבה


עדכון לתושבי ניר אליהו והסביבה

ביום ראשון 25.10 עד ליום שלישי 27.10
ייסגר כביש עוקף ניר אליהו עקב ביצוע עבודות ולקראת פתיחת הכביש לשני הכיוונים.