דרום השרון - משדרים ישיר אליכם את ישיבת מליאת המועצה


משדרים ישר אליכם

דרום השרון - משדרים ישיר אליכם 
ישיבת מליאת המועצה

ביום  שני)  14.9.2020, בשעה 16:45 באולם התרבות החדש

על סדר היום: 

 • סיור באולם הכנסים החדש
   
 • אסיפה כללית של העמותה לקידום החינוך
  •  אישור דו״חות כספיים
    
 • מליאת הועדה לתכנון ובניה
  • ערר לועדה הארצית על דחיית התנגדותנו בנושא הרחבת כביש 5233
    
 • מליאת המועצה
  •  הרמת כוסית לחג
  •  אישור פרוטוקול 10/20
  •  הנהגת הורים למשפחות מיוחדות בדרום השרון
  •  מענה לשאילתות
  •  בית עלמין מטרופוליני
  •  תכנית הקדמת המימון של תקציבי הפיס
  •  ערר לועדה הארצית על דחיית התנגדותנו בנושא הרחבת כביש 5233
  •  תב״רים

הדיונים יצולמו וישודרו בפייסבוק LIVE ובאתר המועצה (בשידור חי)

ולאחר מכן יהיו זמינים לצפייה באתר האינטרנט של המועצה.

דרום השרון - שקוף בשבילך