אנו במועצה האזורית דרום השרון מחזקים את העובדות והעובדים הסוציאליים וקוראים לממשלה להנשים את השירותים החברתיים בישראל


הפגנת העובדים הסוציאליים

1000 משרות של עובדים סוציאליים עומדות ריקות כי אף אחד לא מעוניין לאייש אותן בשל העומס, מגיפת האלימות והשכר הנמוך. מערכת שלמה הוזנחה, יובשה וננטשה.

עו״ס ברשות מקומית מטפלת בממוצע ב-300 משפחות, 1500 בני אדם, לבד! בשל הקושי לאייש תקנים לאור תנאי העבודה והשכר הירודים.

עו"ס לחוק נוער מטפלת ב-250 ילדים ונוער בסיכון גבוה בו זמנית כשהיא מועסקת ב-3/4 משרה.

עו"ס קשישים מטפל בכ-500 קשישים בו זמנית לבד.

83% מהעובדות הסוציאליות חוו אלימות במקום עבודתן – 30% ספגו אלימות פיזית, 30% חוו איומים על חייהן או על חיי ילדיהן.

איגוד העובדות הסוציאליות הכריז שהחל מהיום, יום שני, יושבתו כלל השירותים הסוצייאלים בישראל, ללא הגבלת זמן.

אנו במועצה האזורית דרום השרון מחזקים את העובדות והעובדים הסוציאליים וקוראים לממשלה להנשים את השירותים החברתיים בישראל. העו"סים והעו"סיות שלנו הן אלו שנמצאות בשטח, בכל מקום ובכל זמן, מנסות לפתור כל בעיה בקהילה, לתמוך ולטפל. הן עומדות לצידינו ולצידכם כל העת ועכשיו אנחנו נעמוד מאחוריהן, עד אשר יתרחש שינוי אמיתי.

אושרת גני גונן, ראש המועצה
תמי פרבר, מנהלת האגף לשירותים חברתיים