אנא תשומת ליבך להנחיות למילוי וצירוף המסמכים הנלווים הנדרשים:
1. במקרה של תושב חדש במועצה יש לצרף:
* צילום חוזה שכירות או רכישת דירה/נכס (עמוד חתום ע״י עו״ד ובו שם השוכר/ רוכש)
* מסמך ביטול רישום מהרשות הקודמת
* צילום ת״ז שני ההורים /הורה יחידני, כולל ספח עם פרטי הילד/ים וכתובת המגורים החדשה
* במידה והכתובת טרם עודכנה בתעודת הזהות, יש לצרף כתב התחייבות עבור תלמידים שעתידים להתגורר ביישובי המועצה 
* במקרה של הורים גרושים או פרודים יש לצרף טופס הצהרה להורים גרושים/ פרודים
2. במקרה של עדכון לכתובת חדשה בתוך המועצה יש לצרף:
* צילום חוזה שכירות או רכישת דירה/נכס (עמוד חתום ע״י עו״ד ובו שם השוכר/ רוכש)
* צילום ת״ז שני הורים /הורה יחידני, כולל ספח עם פרטי הילד/ים וכתובת המגורים החדשה
* במידה והכתובת טרם עודכנה בתעודת הזהות, יש לצרף כתב התחייבות עבור תלמידים שעתידים להתגורר ביישובי המועצה
* במקרה של הורים גרושים או פרודים יש לצרף טופס הצהרה להורים גרושים/ פרודים
 
פרטים אישיים

פרטי הפניה
נושא הפניה * שדה חובה
פרטי הילדים עבורם מבוצעת הפניה * שדה חובה
שם פרטישם משפחהתעודת זהותתאריך לידהמיןעולה לגן (ציין טט״ח/ טרום/ חובה)