ההרשמה הסתיימה. ניתן לפנות לשאלות בנושא הרישום ולבירורים אל:
מיכל לוי לנקרי,  מנהלת מדור גני ילדים, בטל' 03-9000535, ובמייל rishum@dsharon.org.il , ואל קרן פרץ מזכירת מח' קדם יסודי, בטל' 03-9000532

דבר מחלקת הגנים:

מועצה אזורית דרום השרון ומחלקת חינוך קדם יסודי נרגשים יחד איתכם על הצטרפותכם למשפחת גני הילדים ומברכים אתכם בברכת הצלחה.
חזון מחלקת קדם יסודי הינו לתת לכל ילד בגיל הרך מסגרת חינוכית איכותית ומקצועית, לתת להורים כלים להורות מיטבית וליצור קהילה שותפה בגידול הילדים.
המועצה תמשיך להשקיע בגני הילדים על מנת ליצור סביבה חינוכית שתאפשר לכל ילדה וילד לנסות ולהתנסות, לחוות וללמוד ולרכוש כלים להתפתחות מיטבית.

בברכה,
גיתית גזית, מנהלת מח' קדם יסודי | מיכל לוי לנקרי, מנהלת מדור גני ילדים

מידע מפורט על תהליך הרישום, ועל גני הילדים

צוות אגף החינוך יעמוד לשירותכם, ונשמח לתת מענה אישי, בתיאום מראש, בכל יום שלישי בין השעות 15:00-17:00.

ליצירת קשר ופניה בכל נושא הנוגע לרישום לגני הילדים

דלת פתוחה להורים לילדי גן חובה

לקראת העלייה לכיתה א', הורי ילדי הגנים המצויינים למטה מוזמנים לשיחות ייעוץ ללא עלות עם פסיכולוג/ית הגן, בתיאום מראש בלבד.
המפגשים יתקיימו בשני מועדים:

 • ביום שישי 12.3, להורי הגנים: שיטה -צור יצחק, צופית - גבעת השלושה, אורן - נווה ימין, צבעוני - כפר מע"ש, אתם.
  לחצו כאן לפרטים
   
 • ביום רביעי 17.3, להורי הגנים: שקד - שדה ורבורג, צבעוני - גבעת ח"ן.
  לחצו כאן לפרטים

מועדי הרישום:

הרישום לגני הילדים לשנת הלימודים התשפ"ב, יחל ביום חמישי  א' בשבט התשפ"א, (14 בינואר 2021) ועד יום רביעי כ"א בשבט התשפ"א  (3 בפברואר 2021).

השיבוץ לגני הילדים יישלח בין התאריכים ה-31 במאי ועד ל-15 ביוני.

מידע נוסף על הרישום לגני ילדים:

גילאי רישום

 • גילאי 5 - כ' בטבת התשע"ו – 1 בינואר 2016 עד ב' בטבת התשע"ז  –  31 בדצמבר 2016
   
 • גילאי 4 - ג' בטבת התשע"ז  –1  בינואר 2017 עד י"ג בטבת התשע"ח – 31 בדצמבר 2017
   
 • גילאי 3 – י"ד בטבת התשע"ח – 1 בינואר 2018 עד כ"ג בטבת התשע"ט – 31 בדצמבר 2018

חריגי גיל: 
 עפ"י הנחיות משרד החינוך, החל משנת הלימודים התשפ"א, לא יתאפשר רישום של ילדים בשנתון  2019 בין התאריכים 1.1.2019 עד 15.1.2019 ובכלל.

 

לקראת הרישום

בטרם כניסתכם לאתר לביצוע רישום עליכם להצטייד ב-

 • תעודת זהות מעודכנת לכתובת המועצה
 • תעודת זהות מצולמת של שני ההורים +ספח בו רשום הילד.ה

לתשומת ליבכם, הרישום לגני הילדים דרך האתר אפשרי רק אם כתובת המגורים מעודכנת בשתי תעודות הזהות של שני ההורים.

תום תהליך הרישום:

יש לוודא שקיבלתם אישור שפרטי הרישום אכן נקלטו הצלחה.  אם לא התקבלה הודעה כזו, אנא פנו לאגף החינוך כדי לוודא שהרישום נקלט.

יתכן מצב של עומס במערכת הרישום, במקרה כזה יש להמתין כ-24 שעות לקבלת האישור.

*לתשומת ליבכם – במועד הרישום הרשמי אין העדפה לנרשמים הראשונים. השיבוץ מתבצע רק לאחר סיום תקופת הרישום.

עדכון כתובת המגורים במועצה

במקרה של מעבר דירה, עליכם לעדכן את כתובתכם באגף החינוך טרם הרישום לגני הילדים.

יש למלא את הטופס לעדכון כתובת ולצרף את המסמכים הבאים:

 אנא הקפידו על מילוי הפרטים הנדרשים בהתאם להנחיות.

רישום תלמידים חדשים במועצה

במקרה של מעבר דירה אל יישוב במועצה, עליכם לפנות לאגף החינוך טרם הרישום לגני הילדים.

יש למלא את טופס פנייה לגנים - רישום תושב חדש ולצרף את המסמכים הבאים:

 • אישור ביטול רישום מהרשות הקודמת
 • תעודות זהות של ההורים
 • ספח התעודה עם פרטי הילד.ה
 • כתובת מעודכנת בספח תעודת הזהות או טופס חתום על התחייבות לשינוי כתובת
 • חוזה דירה חתום

הורים שאינם מתגוררים באותה כתובת - יש למלא טופס הצהרה להורים גרושים/פרודים

אנא הקפידו על מילוי הפרטים הנדרשים בהתאם להנחיות.
ע"פ חוזר מנכ"ל סב/7 (א)-רישום כוזב מהווה עבירה פלילית. כך גם אי מסירת פרטים מדויקים של הנרשם לרבות מקום מגוריו הקבוע.

הישארות שנה נוספת בגן

"קבלת ההחלטה בדבר הישארותו של ילד בגן חובה שנה נוספת היא תהליך ולא אירוע חד פעמי.
בתהליך זה ההורים שותפים משמעותיים ביותר, יחד עם הגננת ועם פסיכולוג הגן ועם גורמים חינוכיים וטיפוליים רלוונטיים נוספים המכירים את הילד..."
מתוך: חוזר מנכ"ל משרד החינוך

יש לפנות לגננת לקבלת מידע והמשך תהליך.

להורים לילדים ילידי אוקטובר – דצמבר 2016  תינתן האפשרות להירשם לגני הילדים ויקבלו אישור סופי לשיבוץ לאחר אישור הבקשה להישארות.

במידה ולא הצלחתם לבצע רישום מהסיבות הבאות

 1. ספח תעודת הזהות אינו מעודכן כתובת (או במידה ושיניתם כתובת בשלושת החודשים האחרונים) 
   
 2. אין במערכת מספר נייד מעודכן

יש לפנות למדור גני ילדים באמצעות מילוי טופס פניה בנושא רישום לגני הילדים

יש להקפיד על שינוי הכתובת במשרד הפנים טרם תחילת הרישום.
עדכון כתובת מתבצע באמצעות מילוי טופס פניה בנושא רישום לגני הילדים

תשלומי הורים

תשלומי הורים כוללים ביטוח חובה 49 ש"ח, סל תרבות 79 ש"ח ותל"ן (חוגים) 592 ש"ח. הכל בכפוף לחוזר מנכ"ל שנקבע לאותה שנת לימודים.

גביית התשלום מתבצעת בחודש אוקטובר ב-3 תשלומים.

לתשומת לבכם, לא ניתן להזין כרטיס אשראי דיירקט במעמד הרישום, כיוון שהגבייה מתבצעת רק בחודש אוקטובר.

תהליך השיבוץ בגן

מדור גני ילדים עושה כל מאמץ לשבץ את ילדכם בהתאם לעדיפות שבחרתם, יחד עם זאת נלקחים בחשבון שיקולים מקצועיים ומערכתיים.

מלאכת השיבוץ הינה מורכבת ודורשת התייחסות פרטנית ומערכתית כאחד.
לעתים יש שינויים באכלוס בחודשים שלאחר תקופת הרישום והדבר משפיע ישירות על השיבוצים בגנים.
מטרתנו הינה לפרסם את השיבוצים מהר ככל הניתן. יחד עם זאת, איסוף הנתונים והצרכים השונים לוקחים זמן ומשפיעים על השיבוץ.

קריטריונים לשיבוץ

 • אזור רישום – תינתן עדיפות לילדים מאזור רישום של הגן
 • הרכב קבוצת הגיל – איזון מגדרי ואיזון בין שנתונים
 • צרכים ייחודים של הילד/ה
 • ילדי הישארות שנה נוספת בגן חובה
 • שיקולים פדגוגיים
 • רישום במועדי הרישום של משרד החינוך

ערעורים על השיבוץ

השיבוץ לגני הילדים יישלח בין התאריכים ה-31 במאי ועד ל-15 ביוני.

עם קבלת השיבוץ לגן באפשרותכם להגיש בקשה לערעור עד ה-1 ביולי, 2021. הגשת הערעור מתבצעת באמצעות אתר האינטרנט בלבד.

הוועדה תידון רק בערעורים שהוגשו במועד.
לאחר סיום תקופת הגשת הערעורים מתכנסת ועדת ערעורים הכוללת נציגים מאגף החינוך, הרווחה והשפ"ח. הוועדה בוחנת בעיון רב כל בקשה לשינוי שיבוץ ונבחנת בהתאם לצרכים הפרטניים לצד אפשרויות המערכת.

תשובת הוועדה תשלח בדוא"ל עד לתאריך ה-15 ביולי, 2021.

צהרונים

המועצה רואה את הצהרונים כחלק מהמשך ישיר של יום הלימודים ופועלת רבות על מנת לשמור על רצף בין פעילות הגן המסתיימת בשעה 14:00 לבין פעילות הצהרון עד לשעה 17:00.

הצהרונים מופעלים ע"י 2 מפעילים אשר נבחרו בתהליך מכרז בו לקחו חלק מספר נציגים מועדי יישובים. הצהרונים פועלים על פי מתווה תכנית "ניצנים בחופשות" של משרד החינוך (5 ימים בחנוכה ו- 5 ימים בפסח) וקייטנות הקיץ על פי חוק פיקוח הקייטנות וצו מחירי הקייטנות.

למידע נוסף על צהרונים לחצו כאן

מעונות יום לגיל הרך

במועצה ישנם 3 מעונות יום לגיל הרך: "שרונים" ו"גוונים" בצור יצחק,  ומעון "עופרים" בנווה ימין. המעונות מופעלים ע"י ארגון "מרכז חינוכי הזית".

המעונות הינם בעלי סמל מעון ונמצאים תחת פיקוח אגף מעונות יום במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. המעונות הינם גם בעלי סמל רווחה לקליטת פעוטות בסיכון. 
המעונות מהווים מסגרת חינוכית לילדים בגילאי 3 חודשים – 3 שנים. 

להרשמה ולפרטים נוספים לחצו כאן

זכאות לשירותי חינוך מיוחד והנגשה פרטנית

באוגוסט 2018 פורסם תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד, המתייחס לוועדות ולדיונים מתוקף חוק ולסל השירותים הניתן לתלמידים בהתאם לצרכיהם, לרמת תפקודם ולשותפות עם ההורים.

השינוי העיקרי הוא בהרכב הוועדות ואופן קביעת הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים, ובאפשרות הניתנת להורים לבחור את סוג המסגרת החינוכית שבה ילמד ילדם. סל השירותים לתלמיד שנמצא זכאי לשירותי חינוך מיוחדים נקבע על פי רמת התפקוד וסוג המוגבלות.

לשאלות ופרטים נוספים, ניתן לפנות לשרה בן עטיה, מנהלת מחלקת חינוך מיוחד, במייל:  ben-atia@dsharon.org.il

הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה - חוברת מידע והסבר

טופס בקשה להנגשה פרטנית לתלמיד עם מוגבלות

להגשת הטופס ולפרטים נוספים, ניתן לפנות לעודד לובוביץ, מנהל תפעול, אגף החינוך במייל:  odedl@dsharon.org.il

כל המידע בהרחבה נמצא בלינק המצורף

השירות הפסיכולוגי-חינוכי בגני הילדים

תפיסת העבודה שלנו מייחסת חשיבות עליונה להתערבות בגיל הרך בהיבטים התפתחותיים, חינוכיים וטיפוליים, על מנת לסייע ככל הניתן לקדם התפתחות בריאה ותקינה של הילדים. ההתערבויות לוקחות בחשבון הן את המאפיינים האישיים של הילד והן את הסביבות השונות שהוא חי בתוכן, בשאיפה לקיום רצף חינוכי וטיפולי.

אנו מלווים את כל גני החובה במועצה וחלק מגני הקדם חובה, תוך שאיפה למתן מענה מקיף ככל האפשר למסגרות החינוך בגיל הרך.

ניתן לפנות אלינו במידת הצורך דרך מנהלת הגן או ישירות  לשירות הפסיכולוגי-חינוכי, טל' 09-7409075

למידע נוסף על השירות הפסיכולוגי לחצו כאן

מוכנות לגן מאת השירות הפסיכולוגי

מה עושים עם ילדים שאמורים להתחיל בשנה הבאה גן טרום טרום חובה ועדיין עושים צרכים בטיטול? האם ניתן להכניס לגן מועצה ילדים לא גמולים?

עד ל- 1.9.2021 יש עוד זמן רב וגם ילדים שכרגע אינם גמולים ואף לא מראים סימני מוכנות לגמילה, סביר מאוד שהמצב ישתנה בהמשך, לעיתים בעזרת דחיפה ועידוד של ההורים וצוות הגן/מעון בו הם מתחנכים.

תהליך הגמילה מחיתולים הוא אתגר משותף להורים ולילדם המתפתח, שמתרחש בחברה שלנו לרוב בין גיל שנתיים לשלוש. ילדים שהתפתחותם מעוכבת מסיבות שונות, עלולים לגלות קשיים בולטים יותר בתהליכי גמילה מחיתולים. הגמילה היא תהליך שבו הילד מתנסה בחוויה גופנית חדשה וסופו של התהליך הוא הישג התפתחותי. הילד צריך לחוות את הסביבה כתומכת, מעודדת ומלווה. כאשר יש אמון וקשר טוב עם הסביבה, הגמילה קלה יותר.

תהליך הגמילה דורש בשלות במספר תחומים. כדי שיוכל להצליח בתהליך גמילה מחיתולים הילד זקוק ליכולת לשלוט בגופו, יכולת נוירולוגית ושרירית, מניע פנימי – רצון להיות דומה לאחרים, רצון להיות גדול, רצון להיות עצמאי, נכונות לוותר על מה שנעים, יכולת שליטה עצמית- להתאפק ולבלום, יכולת לעמוד בתסכול- כיוון שבהתחלה גם אם מתאמצים לא תמיד מצליחים. במקביל לבשלות, ניתן להבחין בסימנים שמצביעים כי הילד בשל לגמילה: גיל הילד, התעניינות בהתפנות המבוגרים, בראשית התהליך- הודעה של הילד על עשיית הצרכים, הפגנת אי נוחות כשהחיתול רטוב, עקביות בזמנים שבהם הילד עושה את צרכיו. אין צורך להקפיד על קיומם של כל התנאים וכל הסימנים, אלא רק אלה שנראים להורה בולטים.

ניתן לקדם ולעודד את הילד בדרכים שונות, על פי השלב בו הוא נמצא. למשל, הפניית תשומת ליבו לנושא הגמילה והשירותים (אצל אחים, הורים, או ע"י ספרים בנושא); עידוד התנסויות של ישיבה בשירותים או על סיר גם ללא ציפייה ל"תוצרים"; שמחה כאשר הוא מצליח, אך לא התלהבות מוגזמת; גילוי סבלנות ומתן זמן לילד לחוות את התהליך ולהתרגל אליו, תוך ציפייה לנסיגות והליכה קדימה ואחורה בתהליך.

לא כדאי להתחיל תהליך גמילה בתקופת מעברים (מעבר בית, ארץ או גן), בתקופת שינויים או מתח במשפחה, בתקופת מחלה של הילד וכשהילד נמצא במתח רגשי.

לאור האמור לעיל, מומלץ להתחיל את תהליך הגמילה מספר חודשים לפני הכניסה לגן מועצה כדי לתת לילד זמן להשלימו טרם הכניסה לגן החדש. גם אם הילד לא מראה סימני בשלות ברורים, כדאי להתחיל "טרום גמילה" (הורדת הטיטול לזמן קצוב בכל יום כשהילד בבית ומתן אפשרות להתנסות בעשיית הצרכים בסיר ובשירותים גם ללא פרידה מוחלטת מהחיתול). ניתן להכניס לגני מועצה גם ילדים שאינם גמולים, אך רצוי ככל הניתן להשלים את תהליך הגמילה לפני הכניסה לגן. כאמור, ילד גמול הוא ילד שהשיג הישג התפתחותי חשוב והדבר משליך על הביטחון העצמי שלו ועצמאותו גם בתחומים אחרים. לכן גמילה מוצלחת עשויה לתרום להסתגלותו המוצלחת של הילד לגן מועצה.

מוכנות לכיתה א' מאת השירות הפסיכולוגי

האם ניתן להשאיר ילד שאמור לעלות לכיתה א' שנה נוספת בגן חובה?

רובם המכריע של ילידי שנתון 2015 בשלים לעלות לכיתה א'. יש קבוצה קטנה של ילידי סתיו (אוקטובר-נובמבר 2015) שבשל גילם הצעיר- יהיו בני פחות משש כאשר יתחילו את בית הספר- אנו בודקים האם הם בשלים לעלייה לכיתה א' או שהם זקוקים לשנה נוספת בגן חובה. באשר לילדים גדולים יותר בשנתון- בדרך כלל כאשר מאותר קושי הקשור למוכנות לכיתה א', המקור אינו בשלות אלא תחום שיש צורך לחזק באמצעות התערבויות או טיפולים שונים.

המושג בשלות מתייחס למכלול השלבים של רכישת מיומנויות שיאפשרו לילד למלא את משימת הלמידה וההקשבה בבית הספר. הילד אמור להיות מסוגל לעבור מפעילות שרובה משחקית לפעילות של למידה, שהיא יותר פורמאלית ומוכתבת. הבשלות מחולקת לארבעה תחומים הדורשים להתייחסות: קוגניטיבי, מוטורי, רגשי וחברתי. בכל אחד מתחומים אלו יש לבחון את רמת בשלותו של הילד, כלומר את רמת התפתחותו, בהשוואה לזו של ילדים אחרים בני גילו. חשוב מאוד להבחין בין בעיית בשלות לבין ליקוי התפתחותי. כאשר מדובר בליקוי התפתחותי הישארות בגן לא בהכרח תועיל לילד, ועלולה אף להזיק.

ההחלטה על הישארות שנה נוספת בגן חובה תתקבל לאחר תהליך של מעקב אחר תפקודו של הילד, שיח בין מנהלת הגן, פסיכולוגית הגן וההורים, ובמידת הצורך הפעלת התערבויות שונות שמיועדות לקדם את הילד.

אם אתם ההורים מרגישים לא בטוחים לגבי עלייתו של ילדכם לכיתה א' צרו קשר בהקדם עם מנהלת הגן, שתדווח לכם על תפקודו של ילדכם בגן ותיידע את פסיכולוגית הגן.

 

הצוות שלנו באגף החינוך:

נני רייזברג
מנהלת אגף החינוך
03-9000530
אייל צייג
סגן מנהלת אגף החינוך
03-9000543
עודד לובוביץ
מנהל תפעול אגף חינוך
03-9000546
יעל טופול
מזכירת אגף חינוך ובתי ספר
03-9000530
גיתית גזית
מנהלת מחלקת קדם יסודי
03-9000667
מיכל לוי לנקרי
מנהלת מדור גני ילדים
03-9000535
לירן גבאי
אחראית תחום הגיל הרך לידה – 3
עינב זוצקי
מזכירת מח' קדם יסודי
03-9000532
ד"ר קרין מייקסנר
מנהלת שירות פסיכולוגי חינוכי
09-7409075