מהו אישור רישום מקרקעין?

אישור זה הינו אישור המעיד על סילוק חובות של בעל הזכויות בנכס ביחס לנכס (חובות כגון: ארנונה, מים, ביוב, היטל השבחה, אגרות והיטלי פיתוח) עד תאריך תוקף האישור. רק לאחר קבלת האישור ניתן לפנות לרשם המקרקעין (טאבו) להמשך הליך העברת ו/או רישום הזכויות בנכס , וזאת על פי סעיף 21 לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש].