דיוני תקציב לשנת 2019ביום ה׳, 20/12/2018, אישרה מליאת המועצה האזורית דרום השרון את תקציב המועצה לשנת 2019.

מצ״ב מצגות של פרטי התקציב, עקרונות התקציב, תקציב מול ביצוע וריכוז לפי נושא בשקלים.

ניתן לעיין במצגות תכניות העבודה מקושרות תקציב בקישור הבא.

וניתן לצפות בקטעי הוידאו של דיוני התקציב בקישור הבא.