המחלקה רואה את ייעודה במתן  מענה מותאם לתלמידים עם צרכים מיוחדים בגילאי 3 -21, לאפשר להם לממש את יכולותיהם החברתיות, הקוגניטיביות והרגשיות  לקראת השתלבותם בחברה. המחלקה זמינה להורי התלמידים ומאפשרת קשר אישי ובלתי אמצעי, מתן מענה מיטבי המותאם ליכולותיהם של הילדים ולשביעות רצון ההורים. למחלקה ממשקים ושיתופי פעולה עם היחידות הושנות במועצה ומחוצה לה, במטרה להרחיב את המענים ולתת עטיפה הוליסטית מיטבית ושילוב אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים בקהילה 

מכלול הקטגוריות של אוכלוסיית החינוך המיוחד:

לקויות מורכבות, מוגבלות שכלית התפתחותית, לקויות למידה, לקויות תקשורתיות, הפרעות רגשיות התנהגותיות, הפרעות נפשיות, מגבלות פיזיות, לקות שמיעה וראייה , קשיי קשב וריכוז ועוד

באחריות המחלקה: 

 • קיום ועדות מיצוי בשיתוף עם ההורים , צוותי החינוך בבתי הספר ואגפי הגיל השונים באגף
 • קיום ועדות זכאות ואיפיון
 • ייעוץ והכוונה בתחום המענה לפרט.
 • שיבוץ מיטבי בהתאם לצרכי התלמיד ומעקב אחר התלמידים.
 • פיתוח וקידום יוזמות חינוכיות במסגרת החינוך המיוחד במועצה.
 • קידום השילוב של התלמידים במסגרות החינוך הרגיל במועצה
 • פיקוח על הפעלתה התקינה של מערכת החינוך המיוחד בהתאם למנהלי המועצה והנחיות משרד החינוך.
 • קיום קשר שוטף וביצוע סיורים במוס"ח לאיתור ליקויים וטיפול בהם.
 • שיבוץ ופיקוח על עבודת  הסייעות .
 • קשר אישי עם המשפחות.
 • קשר רציף עם המסגרות החינוכיות.
 • ארגון הסעות לתלמידי החינוך המיוחד.
 • תשלום וגביית אגרות תלמידי חוץ

במועצה :

 • מתקיימות 170 ועדות השמה בשנה
 • 300 תלמידי חינוך מיוחד
 • 1 גן תקשורתי
 • 4 גנים התפתחותיים
 • 4 כיתות מיוחדות בבתיה"ס היסודיים
 • 6 כיתות מיוחדות בבתיה"ס העל יסודיים
 • 1 בי"ס לתלמידים לקויי למידה.
ענת טוינה
מנהלת מח' חינוך מיוחד ופרט
03-9000646