אגף ההנדסה אמון על ביצוע מדיניות המועצה בתחום הבינוי והפיתוח הציבורי ועיצוב סביבת החיים לרבות ייעוץ מקצועי הקשור במגמות התפתחות המועצה בעתיד, תוך שימת דגש על איכות חיים ושמירה על צביון המועצה. 

דבר מנהל אגף ההנדסה

אגף ההנדסה אמון על תכנון, בינוי ופיתוח המועצה, בכפוף לחוקים ולתקנות הקיימים, תוך מתן שירות איכותי לתושבים ולבאים בשעריה.
האתגר העומד לפתחנו הינו להיות גורם מאיץ ומפתח עבור הישובים וסביבם תוך מתן מענה ראוי לצרכי התושבים הכולל פיתוח קרקעות ותשתיות, בינוי מבני חינוך וציבור, קידום תכניות בניין עיר, תוכניות בינוי ועוד.
אתגר זה תובע מאיתנו עבודה אינטנסיבית ומהירה, תוך הקפדה על איכות העבודה ודאגה לתושבי היישובים לאיכות חיים ברמה התכנונית וההנדסית הטובה ביותר.
עובדי האגף רואים חשיבות רבה בעבודתם ובשותפותם במהלך חשוב זה של בינוי ופיתוח דרום השרון, ועושים ככל יכולתם לקידום המועצה ויישוביה.

שלכם,
אמיר כהן, מהנדס המועצה

תחומי אחריות האגף

  • אמון על קידום בינוי ופיתוח מבנים ציבוריים לרבות תשתיות פיזיות וסביבתיות הנמצאות בשטח המועצה ובישובים השונים.
  • האגף מתכנן ומבצע בתחומי הבינוי והפיתוח, התנועה ותמרור, כבישים ומדרכות, ביוב, מים וניקוז ,תאורה וגני שעשועים. פרוייקטי בינוי ציבורי בהם תכנון, שיפוץ, הסבה, שיקום והקמה של מוסדות חינוך, אולמות ספורט, בתי כנסת ועוד.
  • פיתוח אזורי מגורים ותעסוקה חדשים ותיאום וממשק  בין רשויות וגופי התשתיות .
  • יזום וקידום תוכניות מפורטות ותוכניות מתאר קצרות וארוכות טווח לפיתוח המועצה כולל הרחבות ישובים ופיתוח אזורי תעסוקה ותעשיה ובכלל זה קידום תוכניות אב בתחומי התשתיות ,חינוך,תנועה וביוב.
  • מהנדס המועצה ממונה על הועדה לתכנון ובניה והוא אחראי על התכנון הפרוגרמתי, המפורט והארוך טווח של המועצה ובכלל זה אחריות על הוצאת היתרי בניה ברשות המקומית בהתאם לחוקים ולתקנות.

הצוות שלנו:

טבלת אנשי קשר - הנדסה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אמיר כהן מהנדס המועצה ומנהל אגף הנדסה 03-9000570 amirc@dsharon.org.il
יקי אסקיו ס. מהנדס וממונה על תשתיות וגורמי חוץ 03-9000572 askayo@dsharon.org.il
גיל קנלי מנהל פרויקטים ציבוריים 03-9000617 gilk@dsharon.org.il
אורית לוי אחראית תפעול ומנהלת משרד 03-9000604 Oritl@dsharon.org.il
תאיר עם עד PMO ואחראית מכרזים 03-9000638 tair@dsharon.org.il
הילן דהרי טון מהנדסת תנועה 03-9005748 hilend@dsharon.org.il

הוועדה המקומית לתכנון ובניה

טבלת אנשי קשר - הוועדה המקומית לתכנון ובניה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
תמי גלס מהנדסת הועדה  03-9000560 tammyg@dsharon.org.il
רונית תאני מזכירת מהנדסת הועדה 03-9000560 teenir@dsharon.org.il
דינה קישון סגנית מהנדסת הועדה 03-9000562 kishon@dsharon.org.il
אפרת פלס מדור תב"ע 03-9000564 Peles@dsharon.org.il
יהודה רובינשטיין מנהל מדור רישוי 03-9000563 Yehuda@dsharon.org.il
הדס בש מזכירת מדור רישוי 03-9000565 hadas@dsharon.org.il
נורה בוקר בודקת תוכניות 03-9000566 boker@dsharon.org.il
רחלי הורביץ מידענית 03-9000568 Racheli@dsharon.org.il
אילן יוסף ארכיון 03-9000567 Yosef@dsharon.org.il
איתי גלעדי מנהל פיקוח 03-9000556 itay@dsharon.org.il
הילה שחיבר מזכירת מדור פיקוח 03-9000633 hila@dsharon.org.il
יובל להב פקח 03-9000557 inspector2@dsharon.org.il
יונתן פקדו פקח 03-9000558 yonatanp@dsharon.org.il

מידע נוסף