**את טפסי ההמלצה יש לשלוח בדוא"ל: mirit@dsharon.org.il

תקנון וטופס להענקת אות יקיר המועצה.pdf