דלג לתוכן העמוד

דרוש/ה מזכיר/ת ועד מקומי לכפר מעש

דרישות התפקיד:

יעוד:

יישום מדיניות הוועד כפי שנקבעה בישיבות הוועד ובספר התקציב השנתי, אל מול הרשות שאליה שייך היישוב ואל מול תושבי היישוב.

תחומי אחריות:

 • הפעלת הוועד ומוסדותיו
 • ניהול עובדי הוועד
 • ביצוע החלטות הוועד
 • תפעול השירותים שבאחריות הוועד
 • ניהול כספי של תקציב הוועד
 • ניהול מאגר התושבים
 • ניהול ממשקים

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות:

 • הפעלת הוועד ומוסדותיו
  • בקרה כי הוועד נותן מענה לצרכים המוניציפליים של תושבי המקום ובקרה על התנהלותו
  • היעילה של הוועד
  • הכנת ישיבות הוועד, לרבות הכנת חומר רקע, הכנת סדר היום ופרסומו .
  • רישום פרוטוקול ישיבות הוועד, השתתפות בהן ומתן חוות דעת בסוגיות העולות בהן
  • אישור פרוטוקול ישיבות הוועד אל מול חברי הוועד
    
 • ניהול עובדי הוועד
  • א. הגדרת תפקידים בוועד, ניסוח תנאים וליווי פורמלי בהליכים הקשורים בהעסקת עובדי הוועד
  • ב. איתור, גיוס וקליטה של עובדים חדשים לוועד
  • ג. טיפול במקרים של תלונות או היעדר שביעות רצון מתפקודם של העובדים
  • ד. וידוא ביצוע המשימות של עובדי הוועד
  • ה. הדרכה והנחיה של עובדי הוועד, לצורך קידומם האישי והמקצועי
    
 • ביצוע החלטות הוועד
  • א. גיבוש תכניות עבודה תקופתיות, לוחות זמנים והערכת עלויות לכל משימה שאושר ה
  • ב. בקרה על יישום החלטות הוועד לאחר אישורן בכל הדרגי ם
  • ג. ייעוץ מקצועי ליו"ר הוועד ולחבריו בנושאים מוניציפליים שונים
    
 • תפעול השירותים שבאחריות הוועד
  • א. מיפוי צרכי התושבים והשירותים הניתנים להם ומעקב שוטף .
  • ב . תפעול ובקרה על הוועדות השונות - תרבות, בריאות, ביטחון, נוער וכיוצ"ב , וניהול תקציבן .
  • ג . בקרה על פעולות הנקיון , איסוף אשפה , גזם ומיחזור
  • ה . תפעול מערך ההסעות לבתי הספר
    
 • ניהול כספי של תקציב הוועד
  • א. הכנת תקציב לפעילות השוטף
  • ב. הכנת תקציב תכנון ופיתו ח
  • ג . ניהול קופת הוועד על פי הנחיות הרשות אליה שייך היישוב
  • ד . ניהול מערכת הנהלת החשבונות של הוועד וקבלת דו"חות שוטפי ם
  • ה . הצגת דו"ח מצב ומאזן כל רבעון
    
 • ניהול מאגר התושבים
  • א. ריכוז נתוני התושבים המתגוררים ביישוב
  • ב. עדכון המאגר באופן תדיר ורציף: לידות, פטירות, תושבים חדשים וכיוצ"ב .
הגשת מועמדות למשרה:
באמצעות כתובת המייל vaadmaas@gmail.com או בטלפון 052-9421915