**הרישום לקייטנות צור יצחק ייפתח בתחילת יולי

כיתות א-ד:

קייטנות צור יצחק כיתות א-דקייטנת המדע בצור יצחק כיתות א-ד

כיתות ה-ו:

קייטנת המדע צור יצחק כיתות ה-ו

קייטנת המדע בצור יצחק כיתות ה-ו