דלג לתוכן העמוד

ועדת התקשרויות - עבודה מקצועית הדורשת מומחיות (חוזר מנכל 08/2016, 5/2017)

פרוטוקול מס׳ 1038/19. נושא : עיצוב פנים של בית ספר עמי אסף החדש.

תקציר: התקשרות לעיצוב פנים של בית ספר עמיאסף החדש, תכנון פנים של כיתות אם, חללים ציבוריים, חדרים מחשבים, חדרי מורים כולל מטבחים וחדרי ספח. עיצוב הפנים כולל תוכניות הצבה, פריסת מטבחים, הכנת כתב כמויות לספקים. עבודה כוללת פיקוח ותיאום אספקת המוצרים ותקינותם.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז