דלג לתוכן העמוד

הזמנה להציע הצעות להפעלת קבוצות כדורגל תחרותי בישוב ירחיב במועצה האזורית דרום השרון

בקשה לניהול ענף הכדורגל התחרותי במגרש הכדורגל המועצה במושב ירחיב

המועצה האזורית דרום השרון (להלן – "המועצה"), מבקשת בזאת לקבל הצעות בש"ח (ללא מע"מ), להפעלת קבוצות כדורגל תחרותי (להלן: "החוג") בישוב ירחיב, כמפורט בהזמנה המצורפת. את ההצעות יש להגיש עד לתאריך ה- 01.03.2021 בשעה: 12:00 (להלן – "המועד") לכתובת הדוא"ל:  sport@dsharon.org.il ולוודא הגעתה בטלפון 03-9000544.

מסמכי ההזמנה:

הזמנה להציע הצעות להפעלת קבוצות כדורגל תחרותי בישוב ירחיב במועצה האזורית דרום השרון (pdf)