דלג לתוכן העמוד

הזמנה להציע הצעות מחיר למתן שירותי ליווי וייעוץ לצורך יישום תכנית אסטרטגית לאגף החינוך במועצה האזורית דרום השרון

בהתאם לנוהל יועצים

המועצה האזורית דרום השרון (להלן: "המועצה") מעוניינת לייצר חווית חינוך אחרת לילדים המתחנכים בתחומה. על כן, מבקשת המועצה לקבל הצעות לליווי תהליך השינוי וייעוץ לבניית תכנית אסטרטגית לחינוך במועצה האזורית דרום השרון (להלן: "השירותים").

בהתאם לכך, מתכבדת המועצה לפנות אליכם על מנת לקבל הצעת מחיר עבור מתן השירותים כמפורט להלן במסמכי הפנייה (להלן: "הפנייה").

המועד האחרון להגשת ההצעות הינו 24.02.2021 בשעה 12:00 .
ההצעה תוגש לגב' לשרית סלמן, מנהלת הרכש, במייל: sarits@dsharon.org.il , טל': -039000553.

מסמכי ההזמנה:

הזמנה להציע הצעות מחיר למתן שירותי ליווי וייעוץ לצורך יישום תכנית אסטרטגית לאגף החינוך במועצה האזורית דרום השרון (pdf)