דלג לתוכן העמוד

החלטת ועדת התקשרויות על תכנון 6 גני ילדים בצור יצחק

התקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(8) לתוספת השניה לצו המועצות האזוריות, התש״ח 1958 ובהתאם לנוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז