דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 20/2020 למשרת עו"ס משפחה ומועדוניות

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה:  עו"ס משפחה ומועדוניות

היקף משרה:   100%

כפיפות ארגונית:  מנהלת האגף לשירותים חברתיים 

דרוג דרגה:  מתח דרגות  ט-ז בדרוג העובדים הסוציאליים.

תיאור תמציתי של תפקיד:

 • מנהל/ת את הטיפול במשפחה ואת המגעים מול הגורמים המעורבים בטיפול בה.

 •  מתכלל/ת את סוגי ההתערבויות במשפחה בעזרת מערך שירותים משלים . 

 •  איתור ושיבוץ ילדים מתאימים וסיוע בקליטתם במועדונית תוך פעולות הנעשות לשם מעורבות הוריהם.

 •  עמידה בקשר עם המשפחות והילדים של המועדונית ובניית תכנית פעולה עבור הילדים יחד עם חברי הצוות.

 •  טיפול בקשר שבין ההורים למועדונית ובקשר שבין ההורים לילדיהם. עבודה עם הילדים ו/או עם ההורים באופן פרטני או קבוצתי.

 • הדרכה והכוונה של צוות המועדונית בתכנים טיפוליים, רגשיים ומשפחתיים הנוגעים לעולמם של הילדים במועדונית.

 • קישור בין המועדונית לגורמי הרווחה והקהילה המטפלים בילד ובמשפחתו.

 • חברות בוועדת הביצוע וההיגוי של המועדונית.

 • ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.

דרישות התפקיד:

השכלה:
תואר ראשון בעבודה סוציאלית ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המוכר ע"י המחלקה לשקילת  תארים מחו"ל במשרד החינוך.

ניסיון מקצועי:
עדיפות לבעלי ניסיון בטיפול בתחום המשפחה.

כשירות מקצועית:
רישום בפנקס העובדים הסוציאליים    

כישורים אישיים:
יחסי אנוש מעולים, כישורי עבודה עם מחשב, יכולת ניהולית של צוות ותקציב

הגשת מועמדות:

טופס להגשת מועמדות ניתן להשיג  באתר האינטרנט של המועצה בקישור הבא:
שאלון אישי למילוי (הקלק/י להורדה)
או במחלקת משאבי אנוש ושכר טלפון 03-9000615 בשעות העבודה .

את הבקשות בצרוף צילום ת"ז, תמונת פספורט, קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, תעודות המעידות על דרישות בתנאי הסף והמלצות, יש לשלוח למייל hr@dsharon.org.il לא יאוחר מיום 26/11/2020 בשעה 12:00 בצהריים.

 • בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.
 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • גילוי נאות : התפקיד מאויש במ"מ.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

 בכבוד רב

 אושרת גני-גונן
 ראש המועצה