דלג לתוכן העמוד

וועדת רכש והתקשרויות - מתן שירותים משפטיים לפי נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז

התקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(8) לתוספת השניה לצו המועצות האזוריות, התש״ח 1958 ובהתאם לנוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז.

תיאור ההתקשרות:

מתן ייעוץ משפטי, בכתב ובעל פה, בתחום שנוי גבולות ו/או חלוקת הכנסות, לרבות ייצוג בוועדות חקירה בקבינט השרים לענייני הדיור, ועדות גאוגרפיות, ועדות לחקירת גבולות, ועדות לחלוקת הכנסות ועוד בבתי המשפט.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז