דלג לתוכן העמוד

פניה לקבלת הצעת מחיר עבור מתן שירותים- מנהל אגף תכנון מדיניות 

המועצה האזורית דרום השרון (להלן- "המועצה") מעוניינת בקבלת הצעות לשירותי תכנון מדיניות של המועצה (להלן: "השירותים").
בהתאם לכך, מתכבדת המועצה לפנות לציבור, על מנת לקבל הצעת מחיר עבור מתן השירותים כמפורט להלן. 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז