דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 18/2020 למשרת מנהל/ת מחלקת ילדים ונוער בסיכון

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה: מנהל/ת מחלקת ילדים ונוער בסיכון

היקף משרה: 100% משרה

כפיפות ארגונית: מנהלת אגף חינוך   

דרוג דרגה:  חינוך משלים

תיאור תמציתי של תפקיד:

 • אחראי/ת על מכלול הנושאים ברשות המקומית הקשורים להפעלת מערך השירותים לחינוך ילדים ובני נוער בסיכון ברשות ובכללם בני נוער בנשירה סמויה או גלויה.
 • ממפה אוכלוסיות יעד, מאתר/ת צרכים ומשאבים כבסיס לעיצוב תכנית עבודה שנתית.
 • מכינ/ה עבודה שנתית בהסתמך על מדיניות המשרד וצרכי הרשות המקומית ואחראי על ביצועה.
 • פועל/ת בשיתוף פעולה עם המחוז, עם גורמים מטפלים, מוסדות עירוניים וממשלתיים, על פי הנחיות הממונים עליו/ה ברשות המקומית ובהתאם למדיניות אגף א' חינוך ילדים ובני נוער בסיכון.
 • אחראי/ת על פעילות מערך הביקור הסדיר וקידום נוער ועל פיתוחם והפעלתם של מענים חינוכיים טיפוליים בקהילה, לילדים ובני נוער בסיכון ובנשירה סמויה וגלויה.
 • דואג/ת לתאום וליצירת שיתופי פעולה בין כל הגורמים העוסקים בנושא ברשות לשם ביצועה המיטבי של תכנית העבודה השנתית.
 • מנהל/ת את תקציב היחידה ופועל/ת לאיגום ולגיוס משאבים ממקורות חוץ.
 • מנהל/ת ,מפעיל/ה ואחראי/ת אדמיניסטרטיבית ומקצועית על בעלי התפקידים במחלקה.
 • פועל/ת לפיתוח ולהתמקצעות מתמדת של צוות העובדים במחלקה.
 • אחראי/ת על אבטחת המידע ולשמירה על הסודיות על פי הוראות החוקים הרלוונטיים.
 • אחראי/ת ומרכז/ת תוכנית להבה ברשות.
 • ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר בהתאם לצרכים המשתנים.

דרישות התפקיד:

השכלה:  

בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה,
או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל באחד מהתחומים הבאים: קידום נוער, עבודה סוציאלית, חינוך, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, מדעי ההתנהגות, מנהל חינוכי/ ייעוץ חינוכי/ חינוך מיוחד.

עדיפות לבעלי תואר שני.

 נדרש רישיון הוראה מטעם משרד החינוך במידה ואין, המועמד שיבחר מחויב להשלים תוך 3 שנים מתחילת עבודתו בתפקיד.

ניסיון ניהולי :

 5 שנות ניסיון לפחות בתחומים הבאים: טיפול, ניהול וארגון הכנת תוכנית והפעלת פרויקטים, תכנון וניהול תקציב, הנחיית צוות.

הכשרה מקצועית: 

עמידה בקורס לניהול יחידות לקידום נוער או קורס ייעודי לניהול שירותים לנוער בסיכון במהלך השנתיים הראשונות בתפקיד.

דרישות תפקיד מיוחדות: עבודה בשעות בלתי שגרתיות.

 כישורים אישיים:  

יכולת ניהול וארגון, יכולת תכנון וניהול תקציב, יכולת ניהול מו"מ, יכולת לשיתוף פעולה ולעבודת צוות, יכולת ליצירת קשר חיובי וקיום יחסי אנוש תקינים, יכולת ראייה חברתית וקהילתית כוללת, יכולת עמידה בלחצים, יכולת ביטוי בכתב ובעל פה, ידיעת השפה האנגלית.

הגשת מועמדות:

טופס להגשת מועמדות ניתן להשיג  באתר האינטרנט של המועצה בקישור הבא:
שאלון אישי למילוי (הקלק/י להורדה)
או במחלקת משאבי אנוש ושכר טלפון 03-9000615 בשעות העבודה .

את הבקשות בצרוף קורות חיים, צילום ת"ז, תמונת פספורט, תעודות המעידות על השכלה, תעודות המעידות על דרישות בתנאי הסף והמלצות, יש לשלוח למייל hr@dsharon.org.il לא יאוחר מיום 14.07.2020 בשעה 12:00 בצהריים .

 • בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.
 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

 בכבוד רב

 אושרת גני-גונן
 ראש המועצה