דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 14/2020 למשרת מנהל/ת פרויקטים (PMO) באגף הנדסה


מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תאור המשרה: מנהל/ת פרויקטים (PMO) באגף הנדסה

היקף משרה100%

כפיפות ארגונית: מהנדס המועצה

דרוג דרגה: מח"ר דרגה 41-39+ /  חוזה אישי  30%-40% משכר מנכ"ל

תיאור תמציתי של תפקיד:

 • אחריות על ניהול, טיפול שוטף, תיאום, בקרה, ליווי וניהול תכנון מול היועצים והקבלנים השונים בפרוייקטי הבינוי של הרשות .
 • אחריות על ליווי וניהול הליך התכנון מול גופי התקצוב השונים ( משה"ח, משהב"ש, פיס, טוטו וכו ( לרבות טיפול הגשת חשבונות, השגת וניצול הרשאות להקמה ו/או שיפוץ מבנ"צ )מעונות יום, גני ילדים, מתנ"סים, בתי ספר וכו ) .
 • פיקוח וליווי פרויקטים בתחום הבניה הציבורית, אישור כתבי כמויות, הכנת חומרים למכרז, ליווי הליך המכרז, ליווי הליכי התקשרות חוזית, ליווי הליכי הפיקוח ופיקוח עליון עד מסירת המבנים לרשות לרבות שנת בדק, אישור וחתימה על חשבונות קבלנים וספקים, ליווי וניהול שיפוצי קיץ במב"צ  .
 • הכנת תכנית שנתית ורב שנתית .
 • אחריות למתקנים הנדסיים ו/או מתקנים ציבוריים של הרשות ו/או מי מטעמה (הקמה/תחזוקה וכיו"ב). ליווי מתן טופסי 4 .
 • אחראי/ת על הכנת חומר מקצועי לתביעות משפטיות בתחומי פרוייקטי הבינוי של הרשות בבית המשפט ככל שיידרש .
 •  ניהול רוחבי של תהליכי תכנון רישוי וביצוע.
 • עבודה מול גורמי פנים וחוץ מועצתיים.
 • שליטה על סטטוס פרויקטים ותהליכים בהיבטי לו"ז, תקציב ואיכות.
 • טיפול וריכוז וועדת תמרור.
 • ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.

דרישות התפקיד:

השכלה:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה, אדריכלות או תכנון ערים. 
או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 33 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,  התשע"ג-12/2 באותם תחומים.  

ניסיון מקצועי:

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל:
ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
עבור הנדסאי רשום: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
עבור טכנאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, כושר למידה, יכולת ארגון ותכנון, יוזמה, עצמאות ויצירתיות, כושר התמדה, תודעת שירות גבוהה , יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, יכולת קבלת החלטות, אסרטיביות, יחסי אנוש טובים, יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים,  כושר ניהול מו"מ, ניהול תקציב ועמידה במסגרות התקציב .

הגשת מועמדות:

טופס להגשת מועמדות ניתן להשיג  באתר האינטרנט של המועצה בקישור הבא:
שאלון אישי למילוי (הקלק/י להורדה)
או במחלקת משאבי אנוש ושכר טלפון 03-9000615 בשעות העבודה .

את הבקשות בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, תעודות המעידות על דרישות בתנאי הסף והמלצות, יש לשלוח למייל hr@dsharon.org.il לא יאוחר מיום 23.06.20 בשעה 12:00.

 • בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.
 • גילוי נאות : התפקיד מאויש במ"מ.
 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל .

בכבוד רב,

אושרת גני-גונן
ראש המועצה