דלג לתוכן העמוד

למועצה האזורית דרום השרון דרוש/ה עו"ס טיפול בנפגעי התמכרויות מבוגרים(מרכז 36/2019)

תאור המשרהעו"ס טיפול בנפגעי התמכרויות מבוגרים.

היקף משרה75%

כפיפות ארגונית: מנהלת האגף לשירותים חברתיים.

דרוג דרגה: מתח דרגות  י-ח בדרוג העובדים הסוציאליים.

תיאור תמציתי של תפקיד:

 • אחראי למתן שירות טיפול וגמילה למבוגרים על רצף ההתמכרות לסמים, אלכוהול, הימורים והתמכרות התנהגותית, במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי ע"י ייעוץ, טיפול פרטני ישיר ועקיף והפנייה למסגרות ושירותי טיפול רלבנטיים (הטיפול ניתן עפ"י שיטות ומיומנויות המקובלות במקצוע ).
 • מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום פיתוח שירותי טיפול לאוכלוסיות היעד של מוסדות אלה (שלוחה).
 • משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תוכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.
 • מבצע איתור יישוג ועבודת רחוב בזירות ומתחמים בקהילה של אוכלוסייה על רצף ההתמכרות.
 • מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות בכל מקום לצרכי איתור וטיפול.
 • מלווה תהליך של ביצוע בדיקות סטטוס השימוש בחומרים פסיכואקטיביים ע"י הלקוחות.
 • מייעץ לעו"ס בתחומים אחרים בטיפול במתמכרים לאלכוהול.
 • מפעיל, מדריך ומנחה עובדים סמך מקצועיים ומתנדבים.
 • מנהל רישום ומעקב אחר תוכניות ההתערבות בתיק לקוח ממוחשב ומדווח לממונים בכתב ובע"פ.
 • משתתף בוועדות ובדיונים בהתאם להנחיות הממונים.
 • מפעיל חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי ההתערבות.
 • מבצע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.

 

דרישות התפקיד:

השכלה:

תואר ראשון בעבודה סוציאלית ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המוכר ע"י המחלקה לשקילת  תארים מחו"ל במשרד החינוך.

העו"ס מתחייב לסיים בהצלחה קורס בסיסי לטיפול בנפגעי התמכרויות במהלך שנת עבודתו הראשונה.

ניסיון מקצועי:

ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה טיפולית.

 יתרון לניסיון בעבודה עם נוער.

 ניסיון והכרות עם המגזר הכפרי.

כשירות מקצועית:

 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • רישיון נהיגה ויכולת ניידות.
 • היעדר רישום פלילי.

דרישות מיוחדות:

עבודה בשעות בלתי שיגרתיות.

כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, כושר למידה, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, יכולת קבלת החלטות, נשיאה באחריות , יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים, כושר ניהול מו"מ.

להגשת מועמדות יש להגיש:

 1. קורות חיים.
 2. המלצות.
 3. תעודות המעידות על דרישות בתנאי הסף.
 4. שאלון אישי למילוי ופרטים נוספים בכתב (הקלק/י להורדה)
 5. טופס הצהרה קרוב משפחה המועסק ברשות (הקלק/י להורדה)

מועמדות יש להגיש בצירוף אישורים והמלצות לא יאוחר מיום 26.09.19 בשעה 12:00 למייל :hr@dsharon.org.il

 • העונים לדרישות המשרה יוזמנו לראיון.
  המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
 • פרטים נוספים ניתן לקבל במחלקת משאבי אנוש/שכר טלפון 03-9000615 בשעות העבודה המקובלות.
 • כל מקום בו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר, הכוונה ללשון נקבה וכן להיפך.
 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • גילוי נאות : התפקיד מאוייש במ"מ.