דלג לתוכן העמוד

הארכת תוקפו של הסכם לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור - מכרז פומבי מס' 03/15

לצפייה בקובץ המצורף למכרז