דלג לתוכן העמוד

הארכת תוקפו של הסכם להפעלת מרכז יום לקשיש בנוה ימין - מכרז פומבי מס' 13/17

לצפייה בקובץ המצורף למכרז