דלג לתוכן העמוד

הזמנה להציע הצעות להפעלת חוגי קט רגל בשני מגרשי שחב"ק במתחם המועצה האזורית דרום השרון

 

המועצה האזורית דרום השרון (להלן – "המועצה"), מבקשת בזאת לקבל הצעות בש"ח (ללא מע"מ), להפעלת חוגי קט רגל עממי  (להלן: "החוג") במגרשי השחב"ק במועצה. החוג יתקיים במתכונת של 6 ימים בשבוע, למעט בחודש אוגוסט. החוג ימשך לכל הפחות שעה וחצי בכל מפגש.

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך ה- 27.5 בשעה: 12:00 (להלן – "המועד") לכתובת הדוא"ל:  sport@dsharon.org.il ולוודא הגעתה בטלפון 03-9000544, בקשות שתגענה לאחר מועד זה לא עשויות להיפסל. יובהר, כי המועצה רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים לאחר קבלת ההצעות.

מסמכי ההזמנה:

הזמנה להציע הצעות להפעלת חוגי קט רגל בשני מגרשי שחב"ק במתחם המועצה (pdf)