מלגות לספורטאים מצטיינים - הגישו מועמדות באתר המועצה


סמל ספורט דרום השרון

המועצה האזורית דרום השרון רואה חשיבות עליונה בפיתוח ובקידום פעילות ספורטיבית בקרב תושביה.

לצד השקעות רבות אותן מקיימת המועצה בתחום הספורט ביישובים השונים, הקימה המועצה קרן מלגות ל"ספורטאים מצטיינים", כדי לסייע לספורטאים יחידים או ספורטאים בקבוצת ספורט לאומית (נבחרות ישראל).

המלגות מיועדות לסייע לספורטאים ומאמנים מצטיינים, תושבי המועצה האזורית דרום השרון, וזאת על ידי קידום הכשרתם ו/ או הישגיהם של מקבלי המלגה בענף הספורט בו הם מצטיינים.

זכאים להגיש מועמדות לקבלת המלגה: ספורטאים מצטיינים העומדים בקריטריונים כפי שמפורטים בקול הקורא באתר המועצה.