תיקון 116 לחוק התכנון והבניה– דרישה להשהיית האכיפה


תושבות ותושבים יקרים,

הבוקר פנינו חבריי יו"ר מרכז המועצות האזוריות וראש המועצה האזורית מרחבים שי חג׳ג׳,  ראש המועצה האזורית מנשה ויו"ר משותף לועדת תכנון וקרקעות במרכז המועצות האזוריות אילן שדה, ואני, לשר המשפטים חה"כ אמיר אוחנה בדרישה להשהות כל פעילות של אכיפת לתיקון 116 בתקופה זו של משבר הקורונה. 

זאת, במסגרת תפקידי כיו"ר משותף לועדת תכנון וקרקעות במרכז המועצות האזוריות, גוף המאגד והמיצג את כלל המועצות האזוריות במדינה.

אנו פועלים יחדיו כבר תקופה ארוכה כדי לשנות את התיקון הנוכחי ולהגיע למתווה הסדרה הדרגתי ומידתי, באופן שימנע פגיעה קשה בחקלאים.

לא נסכים לפעילות אכיפה בימים אלה בהם מרבית תושבי המדינה נקלעו למצוקה כלכלית קשה בצל מגיפת הקורונה. לפיכך דרשנו משר המשפטים להשהות באופן מיידי פעילות אכיפה של תיקון 116 לחוק התכנון והבניה.

אמשיך ואפעל בכל החזיתות כדי להוביל להשהייתו של תיקון 116 לחוק ולשינויו. 

אושרת גני גונן, ראש המועצה
מכתב ראש המועצה

מכתב ראש המועצה