תלמידי התיכונים חוזרים ללימודים


הבוקר שבו אל ספסל הלימודים תלמידי כיתות יא׳-יב׳ בבתי הספר עמי אסף וירקון במתכונת של לימודים מרוכזים להכנה לבחינות הבגרות בקבוצות למידה קטנות המותאמות לצרכי התלמידים.

ראש המועצה אושרת גני גונן:

״שמחתי לפגוש הבוקר את תלמידי עמי אסף וירקון שהגיעו לבתי החינוך במטרה להתכונן לבחינות הבגרות הקרבות.

שוחחתי עם התלמידים על חוויות ואתגרי הלמידה המקוונת, ועל האפשרויות להתאמתן ולשילובן במסגרת שנת הלימודים הקרובה.

תודה והערכה למנהלות בתי הספר מירב פרידלנדר ועליזה מגן, לצוותי החינוך והמינהלה, לאגף החינוך, למנכ"ל המועצה ולעובדיה על ההיערכות המהירה והטובה לפתיחת הלימודים״.

ראש המועצה בביקור בתיכונים