דרום השרון - משדרים ישיר אליכם: ישיבת מליאת המועצה היום (5.5) בשעה 16:00


ישיבת מליאת המועצה
הערב (יום שלישי) | 5.5.20 | בשעה 16:00 | באמצעות תוכנת ״זום״

על סדר היום:

  •  דו״ח ר׳ המועצה  תקציב שוטף  תקציב פיתוח (תב״ר)
  •  תב״רים לאישור אישור ההשלמה הלוואת פיתוח

הדיונים יתקיימו ב״זום״ וישודרו בפייסבוק LIVE - לחצו כאן לפייסבוק המועצה

משדרים אליכם