תלמידות ותלמידי כיתות ז'- י׳ חוזרים לבתי הספר


חוזרים לבית הספר תלמידים בכיתה

שמחים ונרגשים קיבלו צוותי החינוך של בית חינוך ירקון ובית הספר עמי אסף את תלמידות ותלמידי כיתות ז'- י׳ שחזרו היום (07.03) לבית הספר לאחר תקופה ארוכה של לימודים מקוונים מרחוק, הלימודים נערכים בקפסולות של עד 20 תלמידים בקבוצה.

גם תלמידי החינוך המיוחד שבו היום ללימודים במתכונת מלאה.

תודה לעובדות ועובדי אגף החינוך, לצוותי החינוך והמנהלה במוסדות השונים, למנהלים ולמנהלות, להנהגות ההורים והישובים, למנהלי ועובדי המועצה ולמשרד החינוך על ההשקעה, המסירות והמקצועיות שסייעו לפתיחתה המחודשת של מערכת החינוך.

חשוב לזכור שקיום הלימודים מתאפשר בזכות היותנו מועצה ירוקה ע״פ הרמזור. אנא המשיכו לשמור על הכללים ושילחו את הילדים לבית הספר עם הצהרת בריאות חתומה. 

אנו מאחלות לכל תלמידות ותלמידי דרום השרון חזרה מוצלחת ונעימה ומצפות בהתרגשות להמשיך ולראות את כולכם בבתי הספר והגנים!

שלכם,
אושרת גני גונן, ראש המועצה
נני רייזנברג, מנהלת אגף החינוך

תלמידים חוזרים לבית הספר עמי אסף במועצה

תלמידים בפעילות ספורט בבית הספר