תכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2021


מועצה אזורית דרום השרון
תכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2021

לצפייה בקובץ בחלון חדש

ספר תכנית עבודה לשנת 2021.pdf