עדכוני קורונה ליום 22.10.20


עדכוני קורונה ליום 22.10.20

היום במועצה ישנם 35 חולים מאומתים (ירידה של 3 חולים מאתמול) אנו מסווגים כמועצה "ירוקה" על פי מודל הרמזור.

לפילוח המלא של נתוני חולים ומבודדים לפי ישובים

קוטעים את שרשרת ההדבקה,
שומרים על דרום השרון ירוקה.

עדכון מצב קורונה 22102020