חוברת מידע ושירותים לתושב לשנת 2020


תושבות ותושבים יקרים,

תכלית עבודתנו במועצה היא להעניק לכם שירות איכותי מקיף ונגיש תוך ניהול תקין ושקוף. אני שמחה להציג לכם את חוברת המידע והשירותים לתושב/ת.

החוברת מכילה מגוון רחב של מידע שימושי עדכני אודות פעילויות מחלקות המועצה השונות, בעלי התפקידים ודרכי ההתקשרות.

כל אחד ואחת מאיתנו, הנהלת המועצה ועובדיה, חברי מליאת המועצה, יושבי ראש וחברי הוועדים המקומיים פועלים על מנת להגשים את חזון המועצה האזורית דרום השרון להעניק שירות איכותי לתושביה וישוביה, להוביל בחינוך, לשמר את ערכי ההתיישבות והקהילה, להגביר את האיתנות החברתית והכלכלית ולפעול לשמירה על השטחים החקלאיים והמרחבים הפתוחים.

מוזמנים לצפות בחוברת סל השירותים לתושב לשנת 2020. בקרוב עותקים של החוברות יגיעו לבתיכם.

שלכם,
אושרת גני גונן
ראש המועצה