יש לבחור את סוג ההנחה המבוקשת: פדויי שבי, אזרח ותיק, נרדפי נאצים, אסיר ציון, נפגעי מלחמה, נפגעי פעולות איבה, עולה, עיוור, הורה עצמאי, נכות, סיעוד, חייל/ת סדיר או מילואים, ולהעזר בהוראות למילוי הטופס.

מצ״ב טפסים להורדה לצורך השלמת הטפסים הנדרשים (במקרים הרלוונטים):

למילוי הטופס באתר mast