עם סיום תהליך הרישום לגנים ולבתי הספר במועצה, אגף החינוך מעוניין לדייק את הצרכים של ההורים בנושא חווית הרישום למוסדות החינוך.
נודה לך מאד על הקדשת מספר דקות למילוי סקר קצר לבחינת שביעות הרצון מתהליך הרישום.
 
 
 
 
 
 
 
 
פרטים אישיים

 

 

רשמים מתהליך הרישום
באיזו דרך הגיע אליך המידע על פתיחת הרישום לשנת הלימודים * שדה חובה

באיזו מידה המידע שהופיע באתר סייע לך בהבנת תהליך הרישום? * שדה חובה

יש לדרג: 1- במידה מועטה, 5 - במידה רבה מאוד.

באיזו מידה המידע שבאתר סייע לך בהיכרות עם מוסדות החינוך במועצה? * שדה חובה

יש לדרג: 1- במידה מועטה, 5 - במידה רבה מאוד.

 

איך היית מגדיר/ה את שביעות רצונך מתהליך הרישום באופן כללי? * שדה חובה

יש לדרג: 1 - דרוש שיפור, 5 - משביע רצון.

 

באפשרותך לצפות במידע נוסף על תהליך הרישום עד לקבלת השיבוץ: רישום לגני ילדיםרישום לכיתה א', רישום לעל יסודי