רקע
 

על מנת לצמצם את התחלואה במדינת ישראל, ובפרט על מנת לשמור את מערכת החינוך פתוחה, אנו משיקים את תכנית 'מגן חינוך' שמטרתה איתור מוקדם של תחלואה במערכת החינוך על ידי ניטור קבוע של תלמידים ומורים. במסגרת מגן חינוך נבדוק את התלמידים והמורים אחת לשבוע ובכך נצמצם את ההדבקות התוך-בית ספריות ונתרום להשארת בית הספר פתוח לאורך זמן. במידת הצורך תעלה התדירות לפעמיים בשבוע.

שיטת הדגימה והבדיקה

1. הדגימה תיעשה על ידי מטושים בחלל הפה והאף. חשוב להדגיש! לאחרונה עדכן משרד הבריאות את ההנחיות לדיגום כך שיתחשב בנדגם ולא יגרום לכאב (בפרט בדיגום דרך חלל האף).

2. הבדיקה תיעשה בשיטה של איגום מטושים רגיל או מהיר– בדיקה של מספר נדגמים רב במבחנה אחת, כאשר באיגום מהיר נדגמים בנוסף עם מטוש שני שמוכנס למבחנה יחידנית.

  • כאשר תוצאת הבדיקה שלילית כל הכיתה מוגדרת כשלילית.
  • כאשר תוצאת הבדיקה חיובית כל חברי הכיתה ייכנסו לבידוד (אותה הקפסולה).
  • אם נעשה איגום מהיר המבחנות היחידניות תבדקנה ויאותר החיובי, אם נעשה איגום רגיל ללא מבחנות יחידניות יחזרו לבדוק שנית את הקבוצה כדי לאתר את החיובי/ים.

השיטה פותחה בישראל בהובלת משהב"ט/מפא"ת, הוכחה בפיילוט נרחב ואושרה ע"י משרד הבריאות לשימוש שוטף.

לתשומת לבכם: מורה רשאי/ת לחזור בו/ה מהסכמתו/ה . במקרה זה יודיע /תודיע על כך למנהל/ת בית הספר ולא יבדק/תיבדק.

 
פרטים אישיים

קופת חולים * שדה חובה

הסכמת המורה
אבדק בדיקות קורונה במסגרת מגן חינוך כאמור בהסבר המפורט לעיל * שדה חובה
המידע לגבי תוצאות הבדיקה יועברו למשרד הבריאות ולמי שיוסמך מטעמו ברשות המקומית, למשרד החינוך ולמנהל/ת בית הספר. * שדה חובה
אין מניעה רפואית כלשהי שמונעת ממני להיבדק. * שדה חובה
 

Browser not supported